VÅRA SYFTEN OCH MÅL

Det här vill B.A.R.N.

Gruppen B.A.R.N. | Barnets bästa | Alltid | Rättssäkerhet | Nu | verkar för en djupgående förändring av socionomutbildningen, socialtjänsten och därtill hörande kontrollmyndighet.
Målet är en välutbildad socialtjänst som är rättssäker och alltid sätter barnets bästa i första rummet.
B.A.R.N. verkar för förändring på ett övergripande plan, och tar endast upp utvalda personliga fall och ärenden.  Vårt "småsyskon" Inte 1 barn till däremot bedriver aktioner för att stödja enskilda. 
DE FYRA VIKTIGA

Målområdena för b.a.r.n.

För att uppnå kompetens, rättssäkerhet och barnets bästa i alla lägen, där ledorden är saklighet och objektivitet. 

# 1

SOCIONOM-UTBILDNINGEN

Socionomutbildningen behöver gå från en generalist- till en specialistutbildning. 

Klicka här och läs mer!

# 2

SOCIALTJÄNSTEN

Socialtjänsten har inte rätt kompetens för arbetet de är satta att utföra. Detta gör att socialtjänsten inte förstår att de inte förstår, och gör att arbetssätt och utredningar inte blir rättssäkra, objektiva och sakliga. 

Klicka här och läs mer!

# 3

KONTROLL-MYNDIGHETEN

Knoppa av den del av IVO som arbetar med granskning av socialtjänsten. Gör den till en fristående myndighet, SocialtjänstInspektionen (SI) med långtgående befogenheter och sanktionsmöjligheter. Låt även Socialtjänstinspektionen bli en oberoende remissinstans för socialtjänstens utredningar.

Klicka här och läs mer!

# 4

REGERING & RIKSDAG

Barnets bästa behöver vara det tyngst vägande skälet i de lagar som berör samhällets utsatta barn. Därför behöver lagarna ändras i enlighet med detta.

Klicka här och läs mer!

Debattartikel av föreningen B.A.R.N. med flera: "Socialtjänsten tar lagen i egna händer medan rättsväsendet tiger still", publicerad i tidskriften Advokaten 23 juni 2021.

"Socialtjänstens utredningar rörande utsatta barn och deras familjer ska vila på grunden för all offentlig förvaltning uttryckt i regeringsformen 1:9. Handläggningen ska utmärkas av objektivitet och saklighet. Inom den traditionella juristkåren ifrågasätts alltmer huruvida handläggningen egentligen är grundlagsenlig. Även vi ifrågasätter detta. Barnets bästa kommer i bakgrunden istället för högst upp på dagordningen. Hur länge ska socialtjänsten åsidosättande av lagar accepteras av rättsväsendet undrar Daniel Säfström, jurist, Susanne Säfström-Markebjer, grundare av föreningen B.A.R.N. (Barnets bästa. Alltid. Rättssäkerhet. Nu), med flera". 

Checklista från föreningen B.A.R.N. som stöd vid beslut som rör samhällets utsatta barn | mars 2021 |

Ladda ned interaktiv pdf
Läs vår skrivelse till partigrupper i riksdagen | 5 april 2021 |
Ladda ner pdf 

Läs vår skrivelse "Rättsosäkerheten kring samhällets utsatta barn" | mars 2021 |

Ladda ned pdf
Läs vår inlaga "Socialtjänsten förstår inte att de inte förstår; i kölvattnet av "Lilla hjärtat" och andra utsatta barn"
Ladda ner pdf 
Läs vår insändare till tidningen Familjehemsnytt, 2020, nr 2
Ladda ner pdf 
B.A.R.N.

CHECKLISTA

Checklistan från B.A.R.N. har som syfte att fungera som ett riktmärke och stöd för ledamöter i socialnämnder, men även för föräldrar, familjehem och jourhem, innan beslut fattas som rör barn.

Vår förhoppning är att ledamöter i Sveriges alla socialnämnder på ett enkelt vis skall kunna använda checklistan som ett riktmärke, och fundera på om utredningen de har att ta ställning till när de fattar sitt beslut, verkligen är objektiv och saklig. Kanske behöver de bordlägga ärendet och begära kompletteringar! 

OBS! Checklistan skall bara ses som ett komplement och stöd, och ersätter inte gällande lagar och riktlinjer.

Så här står det att läsa i inledningen av checklistan:

"B.A.R.N. verkar för att samhällets utsatta barns rättigheter tillvaratas. Vi vill precis som du se till att beslut som rör barn är rättssäkra, med andra ord motsatsen till godtyckliga. Vårt mål är att barnkonventionen tillämpas i alla beslut som rör barn, i alla socialnämnder. Vi har därför tagit fram en checklista som du kan använda i samband med att beslut fattas i socialnämnden avseende Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, frivilliga insatser kopplade till socialtjänstlagen och vid umgängesfrågor.
Har du kryssat i alla rutor, är barnets intressen troligtvis tillvaratagna. Det är en rättssäker utredning som både är saklig och objektiv. Om någon ruta inte är ikryssad har du möjlighet att reservera dig och kräva komplettering innan beslut fattas".

Vi hoppas att du kan få användning av B.A.R.N.s checklista. Dela den gärna om du vill. Tack!

Gåvomedlemskap

Vill du stödja B.A.R.N.s arbete? Du är varmt välkommen som medlem eller om du vill ge bort ett gåvomedlemskap till någon du tycker om.

Vår medlemsavgift är av årsmötet fastställd till 50kr.
Bankgiro: 5575-6167
Swish: 12 33 666 294
Ange din e-postadress i meddelandefältet så skickar vi dig ett digitalt medlemskort.

YouTube

B.A.R.N.-SNACK

💜 Här bjuder vi in talare som på olika sätt belyser barnperspektivet. Talarna delar med sig av egna erfarenheter: Sin barndom och uppväxt, eller som förälder, anhörig, familjehem, jourhem och kontaktfamilj, eller som professionell inom olika barnrelaterade yrken. Vi vill uppmärksamma alla olika historier oavsett om det är ur en professionell synvinkel eller rent personligt.
💜 Samtalen sker via Zoom, de är gratis, spelas in och finns sedan att ta del av på vår Youtube kanal.
💜 Se kommande datum för samtal i vår Facebook grupp.
Digitala möten via Zoom

B.A.R.N. SJÄLVHJÄLP

🙏 För föräldrar, familjehem, jourhem och kontaktfamiljer, som riskerar eller som har fått sitt barn/sina barn omhändertagna och/eller omplacerade.

🙏 Mötena är gratis och äger rum en gång i veckan via Zoom.

STYRELSEN B.A.R.N.

Susanne Säfström-Markebjer
Ordförande och grundare
Gabriella Lindelöw
Styrelseledamot, sekreterare och grafisk formgivning

Maria Cvetkovska
Styrelseledamot, ansvarig TikTok, B.A.R.N.-aktivist
Joseph Christenson
Styrelseledamot och juridiskt sakkunnig

Vi vill göra skillnad för fler barn än ett. Vi gick från ord till handling. Vi grundade B.A.R.N. Målet är en rättssäker socialtjänst. Barnets bästa ska alltid vara högst prioriterat.

Gå med i vår Facebookgrupp! 
Det här är

B.A.R.N.-armbandet

Varje pärla på B.A.R.N.-armbandet har sin egen betydelse. Ta tillfället i akt och stanna upp och reflektera kring innebörden i var och en av dessa pärlor. 
Vår B.A.R.N.-armbandsansvariga Ida Westlund tar emot beställningar via e-post: armband@b42n.nu
I mejlet till Ida Westlund ange: Fullständigt namn, adress, postadress och om du önskar ett svart eller grönt armband. 
Tillfälle att dela din

Berättelse som blir en del av vår B.A.R.N.-bok

B.A.R.N. ska genomföra en större undersökning. Som ett led i denna börjar vi med att samla in berättelser från människor som har varit i kontakt med socialtjänsten, privat eller professionellt

Vi önskar få ta del av:
1️⃣ Orsaken till din kontakt med socialtjänsten, privat eller professionellt.
2️⃣ Hur du upplevde kontakten.
3️⃣ Vad blev effekterna och konsekvenserna av kontakten med socialtjänsten i ditt fall.


Vi önskar att du i din berättelse tänker på att:
➖ Inte använda namn, ort eller annat som kan identifiera de omnämnda personerna.
➖ Inga påhopp eller kränkande språk får förekomma.

📗 Syftet med insamlandet av berättelser och att utföra en studie, är att göra en bok, en B.A.R.N.-bok. Den tänker vi överlämna till våra beslutsfattande politiker för att visa dem hur verkligheten ser ut i form av berättelser, tillsammans med vår studie som både kommer belysa förbättringsområden och förslag på hur bland annat socialtjänsten kan utvecklas. B.A.R.N.-boken kommer även överlämnas till barnrättsorganisationer och barnombudsmannen för att ge några exempel.

📌 Vi är en arbetsgrupp som arbetar med projektet. För att säkra kvalitén har vi tagit hjälp av forskare. Vi kommer även ha hjälp av journalister med textredigering. Vår grafiker kommer ta fram bokomslag.

✅ Era berättelser kan vara hur korta som helst, däremot helst inte längre än cirka 4000-5000 tecken.
✅ Skicka berättelsen i ett worddokument eller motsvarande till vår e-post: bok@b42n.nu. Det går även bra att skicka berättelsen i ett vanligt mejl.
✅ Har du frågor, skicka dem e-post: bok@b42n.nu

❗️Deadline för era berättelser är 27 september 2020.

❗️ B.A.R.N. förbehåller sig rätten att textredigera (grammatiskt och kontrollera att texten håller sig till våra riktlinjer om anonymitet och saklighet) eller prioritera val av berättelse av utrymmesskäl. 

OBS! Ovanstående information kan komma att ändras efter hand.

♻️ Sprid gärna till personer som kan ha en berättelse att dela avseende sin kontakt med socialtjänsten!

E-post: bok@b42n.nu

#Inte1BarnTIll

Hör gärna av dig till oss med dina

Frågor, tips och idéer!

Fyll i rutorna nedan och klicka på "Skicka in". Vi svarar så snart vi kan. 
Namn E-post Meddelande Skicka in

Lite kuriosa: Bakgrunden till vår webbadress

Vår webbadress är baserad på kodspråket, ”leet”, där vissa bokstäver representerar givna siffror.
Enligt ”leet” blev: Bokstaven ”a” siffran 4, och bokstaven ”r” siffran 2, vilket blev b42n = barn.