VÅRA SYFTEN OCH MÅL

Det här vill B.A.R.N.

Gruppen B.A.R.N. | Barnets bästa | Alltid | Rättssäkerhet | Nu | verkar för en djupgående förändring av socionomutbildningen, socialtjänsten och därtill hörande kontrollmyndighet.
Målet är en välutbildad socialtjänst som är rättssäker och alltid sätter barnets bästa i första rummet.
B.A.R.N. verkar för förändring på ett övergripande plan, och tar endast upp utvalda personliga fall och ärenden.  Vårt "småsyskon" Inte 1 barn till däremot bedriver aktioner för att stödja enskilda. 
VÅRA SYFTEN OCH MÅL

Det här vill B.A.R.N.

Gruppen B.A.R.N. | Barnets bästa | Alltid | Rättssäkerhet | Nu | verkar för en djupgående förändring av socionomutbildningen, socialtjänsten och därtill hörande kontrollmyndighet.
Målet är en välutbildad socialtjänst som är rättssäker och alltid sätter barnets bästa i första rummet.
B.A.R.N. verkar för förändring på ett övergripande plan, och tar endast upp utvalda personliga fall och ärenden.  Vårt "småsyskon" Inte 1 barn till däremot bedriver aktioner för att stödja enskilda. 
DE FYRA VIKTIGA

Målområdena för b.a.r.n.

För att uppnå kompetens, rättssäkerhet och barnets bästa i alla lägen, där ledorden är saklighet och objektivitet. 

# 1

SOCIONOM-UTBILDNINGEN

Socionomutbildningen behöver gå från en generalist- till en specialistutbildning. 

Klicka här och läs mer!

# 2

SOCIALTJÄNSTEN

Socialtjänsten har inte rätt kompetens för arbetet de är satta att utföra. Detta gör att socialtjänsten inte förstår att de inte förstår, och gör att arbetssätt och utredningar inte blir rättssäkra, objektiva och sakliga. 

Klicka här och läs mer!

# 3

KONTROLL-MYNDIGHETEN

Knoppa av den del av IVO som arbetar med granskning av socialtjänsten. Gör den till en fristående myndighet, SocialtjänstInspektionen (SI) med långtgående befogenheter och sanktionsmöjligheter. Låt även Socialtjänstinspektionen bli en oberoende remissinstans för socialtjänstens utredningar.

Klicka här och läs mer!

# 4

REGERING & RIKSDAG

Barnets bästa behöver vara det tyngst vägande skälet i de lagar som berör samhällets utsatta barn. Därför behöver lagarna ändras i enlighet med detta.

Klicka här och läs mer!

Projektet

"Mer än mina föräldrars IF" - ett projekt mellan B.A.R.N. och Child Rights Eurasia

IF står för intellektuell funktionsvariation och unga vars föräldrar har IF är en grupp som det inte talas om så ofta. Dessa barn och unga får ofta lite eller inget stöd och hjälp. Därför har B.A.R.N. tillsammans med den ideella organisationen Child Rights Eurasia startat projektet "Mer än mina föräldrars IF", eller MÄMFIF, som syftar till att öka medvetenheten om dessa barn och ungdomars situation och att starta stödgrupper för ungdomar 13-19 år där de får träffa andra i liknande situation samt lära sig att de kan skapa ett bra liv även om deras förutsättningar skiljer sig åt från andra ungdomars. 
Vår målsättning är att starta första stödgruppen, som kommer ske digitalt, i början av
mars 2022. 
Är du intresserad av att deltaga eller vill du veta mer?
Skicka e-post till: mamfif@inte1barntill.se  

Debattartikel av föreningen B.A.R.N. med flera: "Socialtjänsten tar lagen i egna händer medan rättsväsendet tiger still", publicerad i tidskriften Advokaten 23 juni 2021.

"Socialtjänstens utredningar rörande utsatta barn och deras familjer ska vila på grunden för all offentlig förvaltning uttryckt i regeringsformen 1:9. Handläggningen ska utmärkas av objektivitet och saklighet. Inom den traditionella juristkåren ifrågasätts alltmer huruvida handläggningen egentligen är grundlagsenlig. Även vi ifrågasätter detta. Barnets bästa kommer i bakgrunden istället för högst upp på dagordningen. Hur länge ska socialtjänsten åsidosättande av lagar accepteras av rättsväsendet undrar Daniel Säfström, jurist, Susanne Säfström-Markebjer, grundare av föreningen B.A.R.N. (Barnets bästa. Alltid. Rättssäkerhet. Nu), med flera". 

Checklista från föreningen B.A.R.N. som stöd vid beslut som rör samhällets utsatta barn | juni 2021 |

Ladda ned interaktiv pdf
Läs vår skrivelse till partigrupper i riksdagen | 5 april 2021 |
Ladda ner pdf 

Läs vår skrivelse "Rättsosäkerheten kring samhällets utsatta barn" | mars 2021 |

Ladda ned pdf
Läs vår inlaga "Socialtjänsten förstår inte att de inte förstår; i kölvattnet av "Lilla hjärtat" och andra utsatta barn"
Ladda ner pdf 
Läs vår insändare till tidningen Familjehemsnytt, 2020, nr 2
Ladda ner pdf 

Medlemskap

Vill du stödja B.A.R.N.s arbete? Du är varmt välkommen som medlem eller om du vill ge bort ett gåvomedlemskap till någon du tycker om.

Vår medlemsavgift är av årsmötet fastställd till 50kr.
Bankgiro: 5575-6167
Swish: 12 33 666 294
Ange din e-postadress i meddelandefältet så skickar vi dig ett digitalt medlemskort.

B.A.R.N.

CHECKLISTA

Checklistan från B.A.R.N. har som syfte att fungera som ett riktmärke och stöd för ledamöter i socialnämnder, men även för föräldrar, familjehem och jourhem, innan beslut fattas som rör barn.

Vår förhoppning är att ledamöter i Sveriges alla socialnämnder på ett enkelt vis skall kunna använda checklistan som ett riktmärke, och fundera på om utredningen de har att ta ställning till när de fattar sitt beslut, verkligen är objektiv och saklig. Kanske behöver de bordlägga ärendet och begära kompletteringar! 

OBS! Checklistan skall bara ses som ett komplement och stöd, och ersätter inte gällande lagar och riktlinjer.

Så här står det att läsa i inledningen av checklistan:

"B.A.R.N. verkar för att samhällets utsatta barns rättigheter tillvaratas. Vi vill precis som du se till att beslut som rör barn är rättssäkra, med andra ord motsatsen till godtyckliga. Vårt mål är att barnkonventionen tillämpas i alla beslut som rör barn, i alla socialnämnder. Vi har därför tagit fram en checklista som du kan använda i samband med att beslut fattas i socialnämnden avseende Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, frivilliga insatser kopplade till socialtjänstlagen och vid umgängesfrågor.
Har du kryssat i alla rutor, är barnets intressen troligtvis tillvaratagna. Det är en rättssäker utredning som både är saklig och objektiv. Om någon ruta inte är ikryssad har du möjlighet att reservera dig och kräva komplettering innan beslut fattas".

Vi hoppas att du kan få användning av B.A.R.N.s checklista. Dela den gärna om du vill. Tack!

YouTube

B.A.R.N.-SNACK

💜 Här bjuder vi in intressanta gäster som samtalar, delar med sig och föreläser om sådant som berör de områden som vi verkar inom. Syftet med B.A.R.N.-snack är att sprida kunskap om samhällets utsatta barn och om rättssäkerhet. Vi vill uppmärksamma alla olika historier oavsett om det är ur en professionell synvinkel eller rent personligt.
💜 Samtalen sker via Zoom, de är gratis, spelas in och finns sedan att ta del av på vår Youtube kanal.
💜 Se kommande datum för samtal i vår Facebook grupp.
Digitala möten via Zoom

B.A.R.N. SJÄLVHJÄLP

🙏 För föräldrar, familjehem, jourhem och kontaktfamiljer, som riskerar eller som har fått sitt barn/sina barn omhändertagna och/eller omplacerade samt föräldrar i vårdnadstvist.

🙏 Mötena är gratis och äger rum var 3:e vecka via Zoom. Aktuell länk till Zoom finner du i evenemanget på vår Facebooksida B.A.R.N.

STYRELSEN B.A.R.N.

  • Susanne Säfström-Markebjer Ordförande och grundare
  • Gabriella Lindelöw Styrelseledamot och grafisk formgivning
  • Maria Cvetkovska Styrelseledamot, ansvarig TikTok, B.A.R.N.-aktivist
  • Joseph Christenson Styrelseledamot och juridiskt sakkunnig

Vi vill göra skillnad för fler barn än ett. Vi gick från ord till handling. Vi grundade B.A.R.N. Målet är en rättssäker socialtjänst. Barnets bästa ska alltid vara högst prioriterat.

Gå med i vår Facebookgrupp! 
Det här är

B.A.R.N.-armbandet

Varje pärla på B.A.R.N.-armbandet har sin egen betydelse. Ta tillfället i akt och stanna upp och reflektera kring innebörden i var och en av dessa pärlor. 
Vår B.A.R.N.-armbandsansvariga Ida Westlund tar emot beställningar via e-post: armband@b42n.nu
I mejlet till Ida Westlund ange: Fullständigt namn, adress, postadress och om du önskar ett svart eller grönt armband. 
Tillfälle att dela din

Berättelse som blir en del av vår B.A.R.N.-bok

B.A.R.N. vill samla in berättelser från människor som har varit i kontakt med socialtjänsten, privat eller professionellt för att eventuellt sammanställa dem i ett häfte eller bok. 

Vi önskar få ta del av:
1️⃣ Orsaken till din kontakt med socialtjänsten, privat eller professionellt.
2️⃣ Hur du upplevde kontakten.
3️⃣ Vad blev effekterna och konsekvenserna av kontakten med socialtjänsten i ditt fall.


Vi önskar att du i din berättelse tänker på att:
➖ Inte använda namn, ort eller annat som kan identifiera de omnämnda personerna.
➖ Inga påhopp eller kränkande språk får förekomma.
📗 Syftet med insamlandet av berättelser och att utföra en studie, är att göra ett häfte eller en bok, en B.A.R.N.-bok. Den tänker vi överlämna till våra beslutsfattande politiker för att visa dem hur verkligheten ser ut i form av berättelser, där vi också tar upp förbättringsområden och förslag på hur bland annat socialtjänsten kan utvecklas. B.A.R.N.-boken kommer även överlämnas till barnrättsorganisationer och barnombudsmannen för att ge några exempel.

📌 Vi är en arbetsgrupp som arbetar med projektet.

✅ Era berättelser kan vara hur korta som helst, däremot helst inte längre än cirka 4000-5000 tecken.
✅ Skicka berättelsen i ett worddokument eller motsvarande till vår e-post: bok@b42n.nu. Det går även bra att skicka berättelsen i ett vanligt mejl.
✅ Har du frågor, skicka dem e-post: bok@b42n.nu

❗️ B.A.R.N. förbehåller sig rätten att textredigera (grammatiskt och kontrollera att texten håller sig till våra riktlinjer om anonymitet och saklighet) eller prioritera val av berättelse av utrymmesskäl. 

OBS! Ovanstående information kan komma att ändras efter hand.

♻️ Sprid gärna till personer som kan ha en berättelse att dela avseende sin kontakt med socialtjänsten!

E-post: bok@b42n.nu

#Inte1BarnTIll

Lite kuriosa: Bakgrunden till vår webbadress

Vår webbadress är baserad på kodspråket, ”leet”, där vissa bokstäver representerar givna siffror.
Enligt ”leet” blev: Bokstaven ”a” siffran 4, och bokstaven ”r” siffran 2, vilket blev b42n = barn.
Mest använder vi www.inte1barntill.se 
Hör gärna av dig!

Kontakta oss med frågor, tips och idéer!

Fyll i rutorna nedan och klicka på "Skicka in". Vi svarar så snart vi kan.
Om du föredrar att mejla direkt så gör du det till: barn@inte1barntill.se
Namn E-post Meddelande Skicka in