VÅRA SYFTEN OCH MÅL

Det här vill B.A.R.N.

Gruppen B.A.R.N. | Barnets bästa | Alltid | Rättssäkerhet | Nu | verkar för en djupgående förändring av socionomutbildningen, socialtjänsten och därtill hörande kontrollmyndighet.
Målet är en välutbildad socialtjänst som är rättssäker och alltid sätter barnets bästa i första rummet.
B.A.R.N. verkar för förändring på ett övergripande plan, och tar endast upp utvalda personliga fall och ärenden. Vårt "småsyskon" Inte 1 barn till däremot bedriver aktioner för att stödja enskilda.
Vi kämpar för att barn och unga som har insatser via socialtjänsten och som trots detta far illa och mår dåligt via B.A.R.N. stödgrupp för ungdomar och genom att fungera som språkrör och stöd i kontakten med myndigheter och andra personer.
B.A.R.N. tar inte ställning till om fler eller färre barn skall omhändertas, utan RÄTT barn skall omhändertas därav vår hashtag #inte1barntill
DE FYRA VIKTIGA

Målområdena för B.A.R.N.

För att uppnå kompetens, rättssäkerhet och barnets bästa i alla lägen, där ledorden är saklighet och objektivitet.

# 1

SOCIONOM-UTBILDNINGEN

Socionomutbildningen behöver gå från en generalist- till en specialistutbildning.

Klicka här och läs mer!

# 2

SOCIALTJÄNSTEN

Socialtjänsten har inte rätt kompetens för arbetet de är satta att utföra. Detta gör att socialtjänsten inte förstår att de inte förstår, och gör att arbetssätt och utredningar inte blir rättssäkra, objektiva och sakliga.

Klicka här och läs mer!

# 3

KONTROLL-MYNDIGHETEN

Knoppa av den del av IVO som arbetar med granskning av socialtjänsten. Gör den till en fristående myndighet, SocialtjänstInspektionen (SI) med långtgående befogenheter och sanktionsmöjligheter. Låt även Socialtjänstinspektionen bli en oberoende remissinstans för socialtjänstens utredningar.

Klicka här och läs mer!

# 4

REGERING & RIKSDAG

Barnets bästa behöver vara det tyngst vägande skälet i de lagar som berör samhällets utsatta barn. Därför behöver lagarna ändras i enlighet med detta.

Klicka här och läs mer!

Våra

B.A.R.N. ambassadörer

Sanna Callh och Malin "Mallan" Lamberg är drivande i B.A.R.N. självhjälpsgrupp för föräldrar och familjehem som har fått sina barn omhändertagna eller omplacerade och i B.A.R.N. stödgrupp för ungdom som riktar sig till de som har insatser från socialtjänsten. Nina Söderqust stödjer vårt arbete på olika vis och har bland annat sjungit en låt som ligger på föreningens B.A.R.N.-kanalen.

Sanna Callh
Fil. kand. i riskbedömning


Mitt namn är Sanna Callh. Under en lång tid har en av mina hjärtefrågor handlat om våra mänskliga rättigheter, och anledningen till att mitt engagemang för B.A.R.N startade var att min familj blev utsatta för ett rättsövergrepp där våra rättigheter åsidosattes. Jag fick erfara hur domstolsväsendet fastslog domar trots motsägande bevisning och hur myndighetsutövning mot befolkningen stred mot Europakonventionen. Hela min världsbild raserades och jag fick se hur våra folkvalda politiker nonchalerade och avfärdade uppgifter om hur deras anställda tjänstemän utsatte medborgare för brott mot de mänskliga rättigheterna utan att utkrävas ansvar.

Jag har en Fil. Kand. i Risk- och miljöstudier och påbörjar nu mitt sista år på en master i Riskhantering och befinner mig därför kompetensmässigt inom disciplinen Riskvetenskap. Utöver mitt huvudsakliga ämnesområde studerar jag även juridik.

Jag granskar socialtjänstens utredningar, håller stödgrupper för föräldrar och familjehem som har fått sina barn placerade eller omplacerade, jag håller även stödgrupper för placerade ungdomar och agerar ombud åt föräldrar i LVU ärenden.

Jag har två barn, en hund, en kungspyton och jag älskar att träna tyngdlyftning och att läsa böcker.

Malin "Mallan" Lamberg
Tågmästare och tävlande i bikinifitness


Jag har tidigare varit aktiv som Barnombudsman för Östergötland län inom Bikers mot mobbning. Barn och ungdomar har alltid haft lätt att ty sig till mig och detta är något jag verkligen brinner för.

Jag jobbar ombord på SJ tågen och möter otroligt många människor dagligen, alla med olika livserfarenheter som man ibland får äran att ta del. Man stöter på glada, ledsna, förtvivlade, arga, oroliga, rädda personer, ja helt enkelt ett känslohav under en dag och jag älskar att möta och kunna stötta i alla dessa varianter. Det är viktigt att kunna läsa av människor och att lyssna framför allt.

Min fritid går åt till att träna, då jag tävlar i Bikinifitness så mitt andra hem är gymmet. Jag kör motorcykel när jag hinner och det är ett intresse som min man och jag delar.

Jag har 5 barn och 3 barnbarn och familjen är viktig för mig och kommer alltid i första hand. Vi har en liten Chihuahua och jag har alltid älskat djur, stora som små…Ja, det är lite kort om mig

Nina Söderquist
Svensk artist, radio-DJ och fältartist

Jag ser fram emot att vi hjälps åt. För tillsammans blir vi starka. När vi är starka kan vi enklare få till stånd en förbättring för barnets bästa.


Våra

B.A.R.N. aktivister


Debattartikel av Susanne Säfström-Markebjer, föreningen B.A.R.N.: "Brister hos socialtjänsten är verklighet"Epoch Times, 13 januari 2023

Debattartikel av Susanne Säfström-Markebjer, föreningen B.A.R.N.: "Public service - socialtjänstens propagandamaskin?”, Miljömagasinet, nr 51, 2022.

Debattartikel av Anna Porsvald och Susanne Säfström-Markebjer, föreningen B.A.R.N.: "Socialtjänsten stjälper istället för hjälper” vilken publicerades i Epoch Times, 22 september 22.

Debattartikel av Sanna Callh och Susanne Säfström-Markebjer, föreningen B.A.R.N.: "Var befinner vi oss idag om vi inte involverar våra barn", publicerad i Miljömagasinet, augusti, nr 32, 2022.

Debattartikel av föreningen B.A.R.N. med flera: "Kritiken mot socialtjänsten som regeringen blundar för", publicerad i Epoch Times, 28 juli, 2022.

Debattartikel av föreningen B.A.R.N. med flera: "M och S använder samhällets utsatta barn som brickor i sitt politiska spel", publicerad i Epoch Times, 17 juni, 2022.

Debattartikel av föreningen B.A.R.N.: "Värstingar bryr sig inte om miljön", publicerad i tidskriften Miljömagasinet, 35, 2021.

Debattartikel av föreningen B.A.R.N.: "Dags att bryta stigmatiseringen för barn och unga till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning", publicerad i tidskriften Miljömagasinet, 40, 2021.

Vänligen notera rättelse av begreppet "utvecklingsstörning" till "personer med intellektuella funktionsnedsättningar" samt korrekt rubrik på debattartikeln i Miljömagasinet nr 41.

Debattartikel av föreningen B.A.R.N.: "Är socialtjänstens ord lag", publicerad i tidskriften Advokaten, nr 7, 2021.

"Daniel Säfström, jurist och f.d. familjehemspappa, och Susanne Säfström-Markebjer, fil.kand. i psykologi, f.d. familjehemsmamma och ordförande i föreningen B.A.R.N. (Barnets bästa. Alltid. Rättssäkerhet. Nu.), svarar på repliken ”Betydligt mer än utbildning behövs för att förbättra hanteringen av barnärenden”, Advokaten nr 6 2021, till deras debattartikel ”Socialtjänsten tar lagen i egna händer”, Advokaten nr 5 2021. Debattörerna menar fortsatt, i likhet med Inspektionen för vård och omsorg (IVO), att socialtjänstens bristande kompetens är en av grundorsakerna till att de år efter år, i ärende efter ärende, fortsätter att inte följa och använda lagen, och att förändringar av lagstiftningen därför inte kommer att förbättra rättssäkerheten eller göra skillnad i positiv bemärkelse för samhällets utsatta barn.".

Debattartikel av föreningen B.A.R.N.: "Arbeta proaktivt när det gäller utsatta barn och ungdomar", publicerad i tidskriften Miljömagasinet, 33, 2021.

Debattartikel av föreningen B.A.R.N.: "Presentation av föreningen B.A.R.N.", publicerad i tidskriften Miljömagasinet, 28/29, 2021.

Debattartikel av föreningen B.A.R.N. med flera: "Socialtjänsten tar lagen i egna händer medan rättsväsendet tiger still", publicerad i tidskriften Advokaten 23 juni 2021.

"Socialtjänstens utredningar rörande utsatta barn och deras familjer ska vila på grunden för all offentlig förvaltning uttryckt i regeringsformen 1:9. Handläggningen ska utmärkas av objektivitet och saklighet. Inom den traditionella juristkåren ifrågasätts alltmer huruvida handläggningen egentligen är grundlagsenlig. Även vi ifrågasätter detta. Barnets bästa kommer i bakgrunden istället för högst upp på dagordningen. Hur länge ska socialtjänsten åsidosättande av lagar accepteras av rättsväsendet undrar Daniel Säfström, jurist, Susanne Säfström-Markebjer, grundare av föreningen B.A.R.N. (Barnets bästa. Alltid. Rättssäkerhet. Nu), med flera".
Läs vår skrivelse till partigrupper i riksdagen | 5 april 2021 |
Ladda ner pdf 

Läs vår skrivelse "Rättsosäkerheten kring samhällets utsatta barn" | mars 2021 |

Ladda ned pdf
Läs vår inlaga "Socialtjänsten förstår inte att de inte förstår; i kölvattnet av "Lilla hjärtat" och andra utsatta barn"
Ladda ner pdf 
Läs vår insändare till tidningen Familjehemsnytt, 2020, nr 2
Ladda ner pdf 

Medlemskap

Vill du stödja B.A.R.N.s arbete? Du är varmt välkommen som medlem eller om du vill ge bort ett gåvomedlemskap till någon du tycker om.

Vår medlemsavgift är av årsmötet fastställd till 50kr.
Bankgiro: 5575-6167
Swish: 12 33 666 294
Ange din e-postadress i meddelandefältet så skickar vi dig ett digitalt medlemskort.

B.A.R.N.

CHECKLISTA nr 1 och 2

Checklista nr 1 och nr 2 från B.A.R.N. har som syfte att fungera som ett riktmärke och stöd för ledamöter i socialnämnder, men även för föräldrar, familjehem och jourhem, i samband med beslut som rör barn.

Vår förhoppning är att ledamöter i Sveriges alla socialnämnder på ett enkelt vis skall kunna använda våra två checklistor, nr 1 och nr 2, som stöd och riktmärke samt fundera på om utredningen de har att ta ställning till när de fattar sitt beslut, verkligen är objektiv och saklig. Kanske behöver de bordlägga ärendet och begära kompletteringar.

OBS! Checklista nr 1 och nr 2 skall bara ses som ett komplement och stöd, och ersätter inte gällande lagar och riktlinjer.

Så här står det att läsa i inledningen av checklista nr 1:
"B.A.R.N. verkar för att samhällets utsatta barns rättigheter tillvaratas. Vi vill precis som du se till att beslut som rör barn är rättssäkra, med andra ord motsatsen till godtyckliga. Vårt mål är att barnkonventionen tillämpas i alla beslut som rör barn, i alla socialnämnder. Vi har därför tagit fram en checklista som du kan använda i samband med att beslut fattas i socialnämnden avseende Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, frivilliga insatser kopplade till socialtjänstlagen och vid umgängesfrågor. Har du kryssat i alla rutor, är barnets intressen troligtvis tillvaratagna. Det är en rättssäker utredning som både är saklig och objektiv. Om någon ruta inte är ikryssad har du möjlighet att reservera dig och kräva komplettering innan beslut fattas". Vi hoppas att du kan få användning av B.A.R.N.s checklista nr 1 och nr 21. Dela den gärna om du vill. Tack!

YouTube

B.A.R.N.-SNACK

💜 Här bjuder vi in intressanta gäster som samtalar, delar med sig och föreläser om sådant som berör de områden som vi verkar inom. Syftet med B.A.R.N.-snack är att sprida kunskap om samhällets utsatta barn och om rättssäkerhet. Vi vill uppmärksamma alla olika historier oavsett om det är ur en professionell synvinkel eller rent personligt.
💜 Samtalen sker via Zoom, de är gratis, spelas in och finns sedan att ta del av på vår Youtube kanal.
💜 Se kommande datum för samtal i vår Facebook grupp.
Live

B.A.R.N. STÖDGRUPP UNGDOM

För ungdomar som har insatser via socialtjänsten, exempelvis LVU eller frivilliga insatser, som bor på SIS, HVB, skyddat boende, familjehem, jourhem, eller som tidigare har haft insatser.

Live varje söndag kl 18.00. För mer information, se lite längre ned här på sidan, eller klicka på knappen nedan samt besök vår Facebook, Instagram eller TikTok.

Syftet med stödgruppen är ungdomar med liknande erfarenheter skall träffa andra i liknande situation och ges möjlighet att dela sina berättelser, få råd och stöd samt erhålla information om sina rättigheter. Vi vill bidra till att dessa ungdomar skall känna samhörighet, hopp och framtidstro.

Mötena är gratis, äger rum varje vecka via och leds av en B.A.R.N.-ambassadör.

Deltagare är anonyma.

Du som är ungdom önskas varmt välkommen!

För mer information, kolla in videon nedanför.INFOVIDEO

Informationsvideo om B.A.R.N. stödgrupp ungdom


Digitala möten via Zoom

B.A.R.N. SJÄLVHJÄLP FÖR FÖRÄLDRAR OCH FAMILJEHEM

🙏 För föräldrar, familjehem, jourhem och kontaktfamiljer, som riskerar eller som har fått sitt barn/sina barn omhändertagna och/eller omplacerade samt föräldrar i vårdnadstvist.

🙏 Mötena är gratis och äger rum var 3:e vecka via Zoom. Aktuell länk till Zoom finner du i evenemanget på vår Facebooksida B.A.R.N.

STYRELSEN B.A.R.N.

  • Susanne Säfström-Markebjer, ordförande och grundare
  • Anna Rubarth, styrelseledamot och sekreterare
  • Maria Cvetkovska, styrelseledamot och B.A.R.N.-aktivist
  • Joseph Christenson, styrelseledamot och juridiskt sakkunnig
  • Elisabeth Scheffer, styrelseledamot och juridiskt sakkunnig
  • Madeleine Lundqvist, suppleant
  • Mona Mosa, suppleant
  • Anna Porsvald, suppleant
  • Mayssam Baaken, adjungerad, juridiskt sakkunnig

Vi vill göra skillnad för fler barn än ett. Vi gick från ord till handling. Vi grundade B.A.R.N. Målet är en rättssäker socialtjänst. Barnets bästa ska alltid vara högst prioriterat.

Gå med i vår Facebookgrupp! 
Stöd vårt arbete för samhällets utsatta barn och köp en

B.A.R.N.-hoodie

Beställ en B.A.R.N.-hoodie för 400 kr + frakt och visa att du stödjer vårt arbete för samhällets utsatta barn och möjliggöra, samtidigt som du bidrar till att vi kan fortsätta vårt arbete som språkrör och stöd för ungdomar som har insatser via socialtjänsten men som upplever att de inte får den vård de behöver. Eller ge bort en B.A.R.N.-hoodie i present eller julklapp!

Våra B.A.R.N.-hoodies finns för både barn och vuxna, i flera olika kulörer (se video och bilder genom att klicka på knappen nedan) och från storlek XS till 4XL (vuxna) och i storlek 90/100, 110/120, 130/140 och 150/160 för barn.
Klicka här för att mejla din beställning!
Ange ditt fullständiga namn och postadress, antal, samt vilken storlek och kulör du önskar.
När vi har fått in betalningen skickar vi din beställning direkt.
Vill du att en ungdom som har insatser via socialtjänsten eller en B.A.R.N.-aktivist skall få en hoodie? Då betalar du valfritt belopp och märker din betalning med ”ungdom hoodie”.
Betala via Swish eller bankgiro:

Swish: 12 33 666 294

Bankgiro: 5575-6167


Gör din beställning via mejl till: armband@inte1barntill.se
Ange: Fullständigt namn, adress, postadress, ange om du önskar ett svart eller grönt armband B.A.R.N.-armband, och om du önskar annan storlek än one size (cirka 19 cm).
Armbanden kostar 80 kr/st (inkl. porto).
Betalningen görs till bankgiro: 5575-6167 eller Swish: 12 33 666 294 .
Kom ihåg att ange din e-post och "armband" i meddelanderutan.
Tillfälle att dela din

Berättelse som blir en del av vår B.A.R.N.-bok

B.A.R.N. vill samla in berättelser från människor som har varit i kontakt med socialtjänsten, privat eller professionellt för att eventuellt sammanställa dem i ett häfte eller bok.

Vi önskar få ta del av:
1️⃣ Orsaken till din kontakt med socialtjänsten, privat eller professionellt.
2️⃣ Hur du upplevde kontakten.
3️⃣ Vad blev effekterna och konsekvenserna av kontakten med socialtjänsten i ditt fall.


Vi önskar att du i din berättelse tänker på att:
➖ Inte använda namn, ort eller annat som kan identifiera de omnämnda personerna.
➖ Inga påhopp eller kränkande språk får förekomma.

📗 Syftet med insamlandet av berättelser och att göra ett häfte eller en bok, en B.A.R.N.-bok där allmänheten och andra drabbade kan få ta del av dessa.

📌 Vi är en arbetsgrupp som arbetar med projektet.

✅ Era berättelser kan vara hur korta som helst, däremot helst inte längre än cirka 4000-5000 tecken.✅ Skicka berättelsen i ett worddokument eller motsvarande till vår e-post: bok@inte1barntill.se. Det går även bra att skriva texten direkt i ett vanligt mejl.


✅ Har du frågor, skicka dem e-post: bok@inte1barntill

❗️ B.A.R.N. förbehåller sig rätten att textredigera (grammatiskt och kontrollera att texten håller sig till våra riktlinjer om anonymitet och saklighet) eller prioritera val av berättelse av utrymmesskäl. B.A.R.N. äger rätten till texten.

♻️ Sprid gärna till personer som kan ha en berättelse att dela avseende sin kontakt med socialtjänsten!

E-post: bok@inte1barntill
#Inte1BarnTIll

Lite kuriosa: Bakgrunden till vår webbadress

Vår webbadress är baserad på kodspråket, ”leet”, där vissa bokstäver representerar givna siffror.
Enligt ”leet” blev: Bokstaven ”a” siffran 4, och bokstaven ”r” siffran 2, vilket blev b42n = barn.
Mest använder vi www.inte1barntill.se men även www.b42n.nu
Projektet

"Mer än mina föräldrars IF" - ett projekt mellan B.A.R.N. och Child Rights Eurasia

IF står för intellektuell funktionsvariation och unga vars föräldrar har IF är en grupp som det inte talas om så ofta. Dessa barn och unga får ofta lite eller inget stöd och hjälp. Därför startade B.A.R.N. tillsammans med den ideella organisationen Child Rights Eurasia projektet "Mer än mina föräldrars IF", eller MÄMFIF, som syftade till att öka medvetenheten om dessa barn och ungdomars situation och för att starta stödgrupper för ungdomar 13-19 år där de får träffa andra i liknande situation samt lära sig att de kan skapa ett bra liv även om deras förutsättningar skiljer sig åt från andra ungdomars.
På grund av svårigheten i att nå ut till denna grupp ungdomar lades projektet ned. Pengar som fanns inom projektet skänktes till behövande barn och mammor i Ukraina.
 mamfif@inte1barntill.se
Hör gärna av dig!

Kontakta oss med frågor, tips och idéer!

Fyll i rutorna nedan och klicka på "Skicka in". Vi svarar så snart vi kan.
Om du föredrar att mejla direkt så gör du det till: info@inte1barntill.se
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in