VÅRA SYFTEN OCH MÅL

Det här vill B.A.R.N.

Gruppen B.A.R.N. | Barnets bästa | Alltid | Rättssäkerhet | Nu | verkar för en djupgående förändring av socionomutbildningen, socialtjänsten och därtill hörande kontrollmyndighet.
Målet är en välutbildad socialtjänst som är rättssäker och alltid sätter barnets bästa i första rummet.
B.A.R.N. verkar för förändring på ett övergripande plan, och tar inte upp personliga fall och ärenden.
DE FYRA VIKTIGA

Målområdena för b.a.r.n.

För att uppnå kompetens, rättssäkerhet och barnets bästa i alla lägen, där ledorden är saklighet och objektivitet. 

# 1

SOCIONOM-UTBILDNINGEN

Socionomutbildningen behöver gå från en generalist- till en specialistutbildning. 

Klicka här och läs mer!

# 2

SOCIALTJÄNSTEN

Socialtjänsten har inte rätt kompetens för arbetet de är satta att utföra. Detta gör att socialtjänsten inte förstår att de inte förstår, och gör att arbetssätt och utredningar inte blir rättssäkra, objektiva och sakliga. 

Klicka här och läs mer!

# 3

KONTROLL-MYNDIGHETEN

Knoppa av den del av IVO som arbetar med granskning av socialtjänsten. Gör den till en fristående myndighet, SocialtjänstInspektionen (SI) med långtgående befogenheter och sanktionsmöjligheter. Låt även Socialtjänstinspektionen bli en oberoende remissinstans för socialtjänstens utredningar.

Klicka här och läs mer!

# 4

REGERING & RIKSDAG

Barnets bästa behöver vara det tyngst vägande skälet i de lagar som berör samhällets utsatta barn. Därför behöver lagarna ändras i enlighet med detta.

Klicka här och läs mer!

Läs vår inlaga "Socialtjänsten förstår inte att de inte förstår; i kölvattnet av "Lilla hjärtat" och andra utsatta barn"
Ladda ner pdf 
Läs vår insändare till tidningen Familjehemsnytt, 2020, nr 2
Ladda ner pdf 

Arbetsgrupp B.A.R.N.

PRESENTATION 

  • Ylva Fahlander, civilekonom och socionomstuderande, har bland annat genom namninsamling tillsammans med en annan person, bidragit till att socialnämnden i den nordvästra skånska kommunen stoppade flytten av den 3,5-årige pojken som har uppmärksammats i media alldeles nyligen. Ylva fick gehör för sina protester och hjälp av politikern Mattias Strand (L) - se nedan. 

  • Mia Danielsson, f.d. politiker i Marks kommun under 25 år, då hon bland annat var ordförande i socialnämnden. 

  • Eva-Lena Lange, f.d. jourhemsmamma, facklig ordförande inom Metall, arbetar som controller på ett optikföretag.

  • Gabriel C. Villa Broberg, jourhemspappa, socionomstuderande, arbetar inom socialtjänsten. 

  • Susanne Säfström-Markebjer, grundare av B.A.R.N., beteendevetare, skolkurator, samtalsterapeut, har tillsammans med sin make Daniel Säfström skrivit inlagan ”Socialtjänsten förstår inte att de inte förstår; i kölvattnet av ”Lilla hjärtat” och andra utsatta barn”, vilken skickats till regering och riksdag samt barnrättsorganisationer. Den har i en nedkortad version publicerats i tidningen ”Familjehemsnytt”, 2020, nr 2, vilken ges ut av Familjevårdens Centralorganisation (FaCO). De förslag som framförs i inlagan: Gör en grundlig förändring av socionomprogrammet, socialtjänsten och därtill hörande kontrollmyndighet, i syfte att stärka kompetensen inom socialtjänsten och tillse att deras arbetssätt är rättssäkert och alltid med barnets bästa i främsta rummet, är även övergripande mål för gruppen B.A.R.N.
    E-post: susanne@b42nu.nu 

Vi vill göra skillnad för fler barn än ett. Vi gick från ord till handling. Vi grundade B.A.R.N. Målet är en rättssäker socialtjänst. Barnets bästa ska alltid vara högst prioriterat.

Gå med i vår Facebookgrupp! 
Det här är

B.A.R.N.-armbandet

Varje pärla på B.A.R.N.-armbandet har sin egen betydelse. Ta tillfället i akt och stanna upp och reflektera kring innebörden i var och en av dessa pärlor. 
Tillfälle att dela din

Berättelse som blir en del av vår B.A.R.N.-bok

B.A.R.N. ska genomföra en större undersökning. Som ett led i denna börjar vi med att samla in berättelser från människor som har varit i kontakt med socialtjänsten, privat eller professionellt

Vi önskar få ta del av:

1️⃣ Orsaken till din kontakt med socialtjänsten, privat eller professionellt.

2️⃣ Hur du upplevde kontakten.

3️⃣ Vad blev effekterna och konsekvenserna av kontakten med socialtjänsten i ditt fall.


Vi önskar att du i din berättelse tänker på att:

➖ Inte använda namn, ort eller annat som kan identifiera de omnämnda personerna.

➖ Inga påhopp eller kränkande språk får förekomma.

📗 Syftet med insamlandet av berättelser och att utföra en studie, är att göra en bok, en B.A.R.N.-bok. Den tänker vi överlämna till våra beslutsfattande politiker för att visa dem hur verkligheten ser ut i form av berättelser, tillsammans med vår studie som både kommer belysa förbättringsområden och förslag på hur bland annat socialtjänsten kan utvecklas. B.A.R.N.-boken kommer även överlämnas till barnrättsorganisationer och barnombudsmannen för att ge några exempel.

📌 Vi är en arbetsgrupp som arbetar med projektet. För att säkra kvalitén har vi tagit hjälp av forskare. Vi kommer även ha hjälp av journalister med textredigering. Vår grafiker kommer ta fram bokomslag.

✅ Era berättelser kan vara hur korta som helst, däremot helst inte längre än cirka 4000-5000 tecken.

✅ Skicka berättelsen i ett worddokument eller motsvarande till vår e-post: bok@b42n.nu 
Det går även bra att skicka berättelsen i ett vanligt mejl.

✅ Har du frågor, skicka dem e-post: bok@b42n.nu

❗️Deadline för era berättelser är 27 september 2020.

❗️ B.A.R.N. förbehåller sig rätten att textredigera (grammatiskt och kontrollera att texten håller sig till våra riktlinjer om anonymitet och saklighet) eller prioritera val av berättelse av utrymmesskäl. 

OBS! Ovanstående information kan komma att ändras efter hand.

♻️ Sprid gärna till personer som kan ha en berättelse att dela avseende sin kontakt med socialtjänsten!

E-post: bok@b42n.nu

#Inte1BarnTIll

Hör gärna av dig till oss med dina

Frågor, tips och idéer!

Fyll i rutorna nedan och klicka på "Skicka in". Vi svarar så snart vi kan. 
Namn E-post Meddelande Skicka in

Lite kuriosa: Bakgrunden till vår webbadress

Vår webbadress är baserad på kodspråket, ”leet”, där vissa bokstäver representerar givna siffror.
Enligt ”leet” blev: Bokstaven ”a” siffran 4, och bokstaven ”r” siffran 2, vilket blev b42n = barn.